Aprišimo mazgas

Būtinas priedas pasirinkus vandeninį šildytuvą/aušintuvą. Reguliavimo mazgai PPU yra skirti vandeninio šilumokaičio galiai reguliuoti, t.y. tiekiamo oro temperatūrai reguliuoti sumaišant šilumnešį iš katilinės su cirkuliuojamu šilumokaityje. Visiškai surinktas reguliavimo mazgas yra parenkamas kiekvienam įrenginio su vandeniniu šildytuvu dydžiui pagal šilumos poreikį.