Triukšmo slopintuvai

Siekiant užtikrinti norminį triukšmo lygį sistemoje bei patalpose prie vėdinimo įrenginių siūloma papildomai montuoti triukšmo slopintuvus.