Kintamo oro srauto valdymas VAV

Kintamo oro srauto valdymo režimu (VAV) įrenginys tieks ir šalins oro kiekį atsižvelgiant į vėdinimo poreikius skirtingose patalpose. Tai ženkliai sumažina eksploatavimo sąnaudas, prailgina įrenginio tarnavimo laiką, mažina oro filtrų užterštumą. VAV funkcija yra skirta visiems įrenginiams su EC ventiliatoriais.

VAV valdymo būdai:
vieno srauto VAV valdymas
(reikalingas vienas slėgio jutiklis P2500)
Vieno srauto VAV valdymas vyksta pagal slėgio jutiklį, kuris sumontuotas tiekimo ar šalinimo ortakyje (valdantysis oro srautas (angl.Master)). Kitas oro srautas reguliuojamas sinchroniškai pagal pirmąjį (valdomasis oro srautas (angl. Slave)).

Dviejų srautų VAV valdymas
(reikalingi du slėgio jutikliai P2500)
Dviejų srautų VAV valdymo režime reguliuojami tiekiamo ir šalinamo oro srautai pagal atskirus ortakiuose sumontuotus slėgio jutiklius. Šis valdymo būdas aktualus, kai reikia reguliuoti tiekiamo ir šalinamo oro srautus, nepriklausomai vienas nuo kito.