Kišeniniai filtrai

Filtras F7 smulkioms dulkių dalelėms 0,4 μm, kai efektyvumas 80 % ≤ Em< 90 %.
Filtras F9 smulkioms dulkių dalelėms 0,4 μm, kai efektyvumas 95 % ≤ Em.
Filtrų rėmelio plotis 25 mm. Filtrą keisti rekomenduojama esant 150 Pa (klasė F7) ir 200 Pa (klasė F9) slėgio skirtumui.