Kišeniniai filtrai

Filtro klasė G4,
Filtro klasė M5

Filtro klasė atitinka LST EN 779:2012.
G4 – stambių dulkių dalelių sugaudymas, kai Am≥ 90 %.
M5 – smulkioms dulkių dalelėms 0,4 μm, kai efektyvumas 40 % ≤ Em< 60 %.

Filtrų rėmelio plotis 25 mm.
Filtrą G4 keisti rekomenduojama esant 100 Pa slėgio skirtumui, M5 – 150 Pa.