Nuotolinis įrenginio veikimo intensyvumo valdymas

OVR funkcija skirta nuotoliniam įrenginio valdymui papildomu išoriniu įtaisu. Po šios funkcijos aktyvavimo nepaisoma dabartinio įrenginio veikimo režimo ir įrenginys pradeda veikti nustatytu intensyvumu. Ši funkcija turi aukščiausią prioritetą ir gali veikti kiekviename režime, net ir tada, kai įrenginys yra išjungtas. Ši funkcija numatyta visuose įrenginiuose su EC ventiliatoriais. Tam, kad ji veiktų, papildomai reikia prijungti vieną iš žemiau pateiktų jutiklių.