Reguliavimo mazgas (Šildytuvų priedai)

PPU-HW šildymui
PPU-CW vėsinimui

Reguliavimo mazgas gali būti dešininis (R) arba kairinis (L). Pusė nustatoma pagal šilumnešio / šaltnešio tekėjimo kryptį iš šilumos / šalčio šaltinio į mazgą:
iš dešinės į kairę – dešininis R;
iš kairės į dešinę – kairinis L.