Tyrimai ir plėtra

KOMFOVENT tyrimų ir plėtros (R&D) komanda yra įsikūrusi Vilniuje ir yra atsakinga už naują ir tęstinį produktų bei technologijų vystymą. Naujų gaminių projektavimas, esamų gaminių optimizavimas – bendrovės išlikimo ir konkurencinio pranašumo veiksnys. Greitai besikeičiančiame pasaulyje įmonės turi nestovėti vietoj, o nuolatos tobulinti savo dizainą bei gaminių asortimentą. Skyriaus užduotis „atrasti ateitį“, numatyti rinkos tendencijas ir technologinius pokyčius.
Nuo 2006 metų visi įrenginiai projektuojami vien tik kompiuterinėmis programomis. Nuo 2015 metų įmonė prisijungė prie „paperless office“ iniciatyvos – tai darbinė aplinka, kurioje popieriaus naudojimas eliminuojamas arba labai sumažinamas. Įmonė visiškai atsisakė popieriaus naudojimo projektavimo procese. Inovatyvios iniciatyvos, išradimai, įrangos tobulinimas – tyrimų ir plėtros komandos darbo baras. Štai kodėl sakome, kad KOMFOVENT tyrimai ir plėtra (R&D) yra ne tik viena iš verslo kertinių kolonų, bet kartu ta jėga ir energija, vedanti bendrovę pirmyn.