2020 spalio 9 d.

UAB „Komfovent“ – jau daugiau nei 23 metus veiklą vykdanti apdirbamosios pramonės sektoriaus įmonė, gaminanti vėdinimo įrenginius gyvenamiesiems namas, komercinės ir visuomeninės paskirties pastatams, patalpų vėdinimo sistemas. Produkcijos inovatyvumas ir kokybė, aukšta įmonės darbuotojų kvalifikacija, gebėjimas prisitaikyti prie nuolat kintančių rinkos sąlygų padėjo UAB KOMFOVENT įsitvirtinti tarptautinėse rinkose – šiuo metu eksportuojama daugiau nei 75 proc. pagamintos produkcijos.

UAB „Komfovent“ elektros energijos kaštų dedamoji energijos kaštų struktūroje yra didžiausi ir sudaro apie 66 proc. Siekdama mažinti kaštus, įmonė diegia efektyvius mažiau energijos vartojančius įrengimus, įrangą ir technologinius procesus bei atsinaujinančių energijos išteklių šaltinius (2019 m. įdiegta 300 kW galios saulės energijos jėgainė). Vadovaujantis Energetinio audito papildomomis rekomendacijomis, UAB „Komfovent“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-05-0003 „UAB „Komfovent“ AEI-2“, pagal kurį ant gamybinių statinių stogų papildomai bus sumontuota 700 kW galios saulės jėgainė. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

UAB „Komfovent“ įgyvendinamo projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, jo įgyvendinimui skirta 213 834,00 EUR parama. Įgyvendinus projektą, didės įmonės konkurencingumas bei bus prisidedama prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo mažinimo.