DX-kylare

Luftkylare monteras på tilluftskanalen.
Kylsektionens hölje är likadant som aggregatets hölje:
galvaniserad stålplåt med 45 mm tjock mineralullsisolering. Kylsektionen är försedd med droppavskiljare och dropptråg. Kylfunktionerna styrs av aggregatets automatiska styrsystem. Köldmedium – R410A (DCF) / vatten 7/12 (DCW).
Luft- temperatur in/ut – 30 / 18 °C.