Elektriskt kanalmonterat värmebatteri (förvärmare)

De runda elektriska kanalvärmarna är avsedda att användas föruppvärmning av ren luft i ventilationssystem. Värmare kan ävenanvändas för uppvärmning eller förvärmning med luftbehand-lingsaggregat.