Luftkylare

Varmvattenkanalvärmare finns för aggregat DOMEKT. Värmarna monteras utanför aggregatet, där det passar användaren. Det automatiska styrsystemet harfunktioner för värmarstyrning.

Konstruktion:
• Hölje av galvaniserad stålplåt.
• Kopparrör för värmemedium (vatten).
• Avstånd 3 mm mellan profilerade aluminiumplattor (standarddelning). Som tillval finns gängad anslutning förfrysskyddsgivare (anges vid beställningen).

Max. drifttryck: 10 bar
Max. vattentemperatur: 100 °C
Max. lufthastighet i värmare: 3 m/s
Anslutning – 1/2″.