Rörpaket PPU

Rörpaket (PPU) används för att anpassa vattenvärmares termiska effekt, till exempel för ökning av värmemedieströmningengenom eftervärmningsbatteri för höjning av tilluftstemperaturen. Färdigmonterade rörpaket finns för alla storlekar på luftbehandlingsaggregat med vatteneftervärmare.