Tillbehör

Vi erbjuder många olika tillbehör som passar perfekt för att utöka DOMEKT-enheternas möjligheter.
Ljuddämpare är en nödvändig del av systemet för att ge isolation mot ljudet från enheten.
Andra tillbehör för ytterligare energibesparing och högre komfort är bland annat motorstyrda luftspjäll, värmare och kylare med rörpaket.