KLASIK

Kundspecifika luftbehandlingsaggregat. Unika lösningar som passar ditt projekt. Tillgängliga med C5-styrsystem.

Enheternas kapacitet 1 000 – 100 000 m³/h.

  • 14 storlekar med komplexa enheter av modulär typ och monoblocktyp
  • Professionellt utformat produktvalsprogram
  • Val av önskad värmeväxlare, fläkt, värmare/kylare
  • Klarar stränga hygienkrav

Fördelar

Stort utbud av komplexa enheter av modulär typ och monoblocktyp. Dessutom finns det många olika konfigurationer.

Eurovent-, TÜV- och RLT-certifikat säkerställer tillförlitliga tekniska data.

”Plug & Play” – alla enheter monteras och testas i fabrik.

Energibesparande komponenter, t.ex. roterande värmeväxlare och korsströmsvärmeväxlare, Ultra- och Super Premium-fläktmotorer.

Produktvalsprogram

Produktvalsprogrammet för KLASIK luftbehandlingsaggregat är utformat för fackmän och har en lång rad möjligheter för att välja enhet. Programvaran gör att det går att utforma komplexa enheter av modulär typ och monoblocktyp från 1 000 till 100 000 m³/h. Enheterna kan utformas med roterande värmeväxlare eller korsströmsvärmeväxlare, flera olika värme- och kylsektioner, adiabatisk eller isotermisk fuktning och annat.

Avancerad styrning

Användaren kan övervaka processerna i ventilationsaggregaten, ställa in parametrar och välja bland de önskade funktionerna, inte bara på manöverpanelen utan också från den mobila enheten eller genom att ansluta till webbservern.

Alla driftparametrar går enkelt att justera

Detaljerad mappning av parametrar

Integrerad webbserver