Om KOMFOVENT

Varumärket KOMFOVENT består av 12 företag, verksamma i Litauen och andra europeiska länder med över 700 personer som utvecklar produkter för luftventilationssystem samt producerar och presenterar dem på marknaden. I synnerhet är det ett stort sortiment av effektiva aggregat. KOMFOVENT tillverkar även andra komponenter för ventilationssystem – från luftkanaler till VAV (Variable Air Volume) – spjäll. KOMFOVENT-produkter garanterar inte bara människornas komfort genom att leverera frisk luft till lokalerna, utan bidrar också till att säkerställa säkerheten vid brand genom pålitliga brand- och rökdämpare, rökkanaler och andra tillbehör som tillverkas av företaget.

Vår Vision

Vårt mål är att kontinuerligt förbättra våra produkter och processer, bygga utmärkta relationer med våra kunder, överträffa deras förväntningar och behålla kulturen för kontinuerliga innovationer i företaget. Att ständigt växa samtidigt som vi erbjuder marknaden innovativa produktlinjer och möter de ständigt föränderliga behoven hos både kunder och partners.

Utveckling

Investering i den senaste tekniken gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av produkter. T.ex. ventilationsutrustning för stora industrianläggningar, fabriker, kontor, kaféer och hotell, men även produkter som tillgodoser enskilda kunders behov – lämpliga för lägenheter och hem.

Konstruktion, tillverkning och försäljning av ventilationsaggregat, ventilationskomponenter och kanalsystem utvecklas i tre fabriker hos UAB KOMFOVENT i Litauen, SIA KOMFOVENT i Lettland och OOO KOMFOVENT i Ryssland. Försäljningen sker från Litauen och 8 representationskontor i större städer i Europa och Ryssland. Distributionen sköts av mer än 80 auktoriserade återförsäljare som arbetar på den internationella marknaden.

Kvaliteten på produkter, innovationer och professionalism hos våra anställda  har hjälpt KOMFOVENT att etablera sig på de internationella marknaderna. Mer än 75% av de färdiga varorna exporteras till över 30 länder över hela världen. Långsiktiga och vänliga relationer är en KOMFOVENT-prioritet. Samarbetet med vissa företag varar mer än 20 år, dvs genom hela företagets historia.

Kvalitet och miljöpolicy hos UAB KOMFOVENT

UAB KOMFOVENT kvalitetspolicy ISO 9001

UAB KOMFOVENT har ett kvalitetsstyrningssystem som uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 9001, som gäller för konstruktion, tillverkning och försäljning av ventilationsutrustning och distributionssystem. Det hjälper till att optimera företagets processer, reagera snabbt på förändringar och att upprätthålla en hög kvalitet hos den utrustning som tillverkas.

Vi förstår kvalitet som att tillgodose våra kunders behov och förväntningar genom att lyssna på deras önskemål, erbjuda de bästa tekniska lösningarna, förbättra effektiviteten inom kvalitetsledning och processhantering, introducera ny avancerad produktionsteknik, fördjupa yrkeskunskap. Få reda på mer ››
Certifikatet ››

UAB KOMFOVENT miljöpolicy ISO 14001

UAB KOmfovent har infört miljöledningssystemet som uppfyller kraven i den internationella standarden ISO 14001, som gäller för konstruktion, tillverkning och försäljning av ventilationsutrustning och distributionssystem. Certifikatet är ett bevis på att företaget är miljövänligt.

Vi åtar oss att bedriva verksamhet i enlighet med miljölagar, förbättra driftsprocesser och produktionsteknik, säkerställa den lägsta föroreningen av atmosfären, bevara icke-förnybara naturresurser, utveckla företagets anställdas ansvar, utnyttja naturens resurser rationellt och ekonomiskt samt minska luftföroreningar i luften. Få reda på mer ››

Certifikatet ››

UAB KOMFOVENT kvalitetsstyrningssystem

2013 infördes kvalitetsledningssystemen LEAN och 5S. Syftet med dessa system är att skapa värde för kunden genom mindre resursanvändning och samtidigt öka företagets konkurrenskraft på marknaden.

Tillförlitlig produktion

Företagets fabriker tillverkar mer än 20 000 ventilationsaggregat varje år. Företagets utbud av utrustning består av fyra grupper – DOMEKT, VERSO, RHP och KLASIK. Det ger mer än 60 standardmodeller. Vid sidan av dessa finns ett brett utbud av unika modeller, som väljs och byggs efter enskilda behov.

Certifikat

RLT

Vi är medlemmar i den tyska sammanslutningen för tillverkare av lufttäta utrustningar (RLT-Geräte). Den här viktiga bedömningen bidrar till utvecklingen av framtidsinriktad, hälsosam och energieffektiv ventilationsutrustning.

Eurovent Certificate

EUROVENT-certifikatet för KOMFOVENT:s VERSO-aggregat visar att företaget konstruerar och tillverkar kvalitetsutrustning som uppfyller internationella standarder. Kunderna kan välja exakt rätt enhet tack vare vårt speciella produktvalsprogram.

TÜV

KOMFOVENT:s ventilationsutrustning tillverkas enligt standarderna EN 1886, EN 13053, EN 305, EN 308 som är godkända av TÜV-laboratoriet.

PASSIVE HOUSE Certificate

Certifikatet visar att KOMFOVENT:s enheter har låg energiförbrukning.