RHP PRO-enheter

Standardstorlekar för RHP Pro-aggregat

Fördelar med aggregat av typen RHP Pro

PLUG & PLAY-styrsystem C5

Fördelar: indikerar verkligt luftflöde; indikerar temperaturverkningsgraden hos den roterande värmeväxlaren; återvinning i värmeväxlaren i kW; värmeenergibesparingsfaktor, SFP-faktor för fläktarna och mycket annan viktig informationom hur aggregatet arbetar.

 

Roterande sorptionsvärmeväxlare

I RHP-aggregat används roterande sorptionsregeneratorer
med speciell zeolitbeläggning på 4 Å, som på grund av sinahygroskopiska selektiva egenskaper säkerställer god värmeoch fuktväxling, så att RHP-aggregaten upprätthåller optimaltinomhusklimat med minimal energiförbrukning.

 

Luftfilter

Alla aggregat har luftfilter med stor yta och liten tryckförlust,vilket sparar energi, och de behöver inte bytas ut så ofta.

PM-/-EC-fläktmotorer

I RHP PRO-aggregaten används marknadens effektivaste PM- (permanentmagnet) och EC- (elektroniskt kommuterade) fläktmotorer som motsvarar effektivitetsklass IE5, Ultra Premium
eller IE4,Super Premium.

 

Växelriktarkompressorer

Växelriktarkompressorer används för att exakt kunna regleraoch upprätthålla tilluftstemperaturen, de är energieffektiva ochtysta.

 

Elektronisk expansionsventil

För effektjustering av den inbyggda värmepumpen används en EEV (elektronisk expansionsventil), vilket tillförsäkrar stabiltilluftstemperatur och medger en lång rad regleringsalternativför prestanda och uppvärmnings-/kylningskapacitet.

Mått