Variabelflödesspjäll

KOS-C och KOS-R är spjäll för reglering av variabla luftflöden (VAV) i ventilationskanaler. Spjället består av spjällblad, mätenhet samt regulator. Spjället är utrustat med differentialtryckgivare för mätning av luftflödet. Flödesregleringen kan styras från en rumsenhet eller från BMS-systemet.

VAV-spjällen från KOMFOVENT har väldigt bra egenskaper. Mätkorset har en unik form som enligt labtester ger exakta mätresultat även vid låga lufthastigheter.

För våra cirkulära VAV-spjäll KOS-C vid lufthastigheter mellan 1 och 10 m/s är avvikelsen max 5%. För hastigheter från 0.5 m/s till 1 m/s är avvikelsen max 9 %. Detta är en av marknadens lägsta toleranser gällande flödesmätningar.

Luftflöden för rektangulära VAV-spjäll, KOS-R är mätbara från lufthastigheter på 0.8 m/s och uppåt med en avvikelse på max 10%.

Lämpliga luftfilter måste installeras där det kan förekomma mycket dammföroreningar i luften eftersom föroreningarna kan påverka mätnoggrannheten negativt.

• Lämplig för reglering av luftflödet, rumstryck eller kanaltryck.
• Dynamisk eller statisk tryckmätning är möjlig.
• Effektiv flödesmätningsutrustning för bästa mätnoggranhet.
• Tillgängliga dimensioner cirkulärt: ∅ 100-560 mm.
• Tillgängliga dimensioner rektangulärt: 200×100 till 1000×1000 mm. Storlekssteg: 100 mm.
• Smart design för mätning av luftflödet för att säkerställa högsta mätnoggrannhet.
• Mätning av luftflöde möjlig vid lufthastigheter från 0,5 m/s.
• Täthetsklass på stängt spjällblad är standard klass 3 (klass 4 kan beställas) enligt EN 1751.
• Täthetsklass upp till C för hölje enligt EN 1751.
• Lämplig för installation där raksträcka i kanalen före spjället är begränsad.
• Förinställd regulator från fabrik.
• Belimo eller Siemensställdon kan väljas-
• Analog styrning, MP-bus, Modbus, BACnet eller KNX.
• Enkel ändring av inställningar via ZTH eller PC (PC Tool).
• Även tillgänglig i isolerat utförande för extra ljuddämpning i kanal och omgivning.
• Olika kanal och rumsgivare samt kontrollenheter finns att tillgå.
• Flera typer av reglering finns tillgängliga.

Brett utbud av storlekar

Cirkulära KOS-C är tillgängliga i 10 storlekar: ∅ 100-560 mm. En isolerad version, KOS-C-I, finns tillgänglig för särskilt ljudkänsliga miljöer. Isoleringen består av en 50 mm tjock mineralull ISOVER KT-40 som är belagd med ett hölje av förzinkad stålplåt. ISOVER KT-40 är motståndskraftig mot brand och klassificeras som A1 i enlighet med EN 13501.

Tillgängliga storlekar av rektangulära VAV-spjäll KOS-R: från 200×100 till 1000×1000 mm i 100 mm steg. En isolerad version, KOS-R-I, finns tillgänglig för särskilt ljudkänsliga miljöer. Isoleringen består av en 50 mm tjock mineralull ISOVER KT-40 som är belagd med ett hölje av förzinkad stålplåt. ISOVER KT-40 är motståndskraftig mot brand och klassificeras som A1 i enlighet med EN 13501.