VERSO Standard

VERSO Standard – standardiserade luftbehandlingsaggregat med integrerat C5-styrsystem.

Enheternas kapacitet 1 000 – 8 000 m³/h.

VERSO Pro

VERSO Pro – skräddarsydda för att uppfylla dina krav. I den här serien finns många olika konfigurationer och integrerat C5-styrsystem.

Enheternas kapacitet 1 000 – 40 000 m³/h.

VERSO Standard

 • Vertikal, horisontell, undertak eller universalutförande
 • Kompakt design
 • Modeller för REVIT program

VERSO Pro

 • 10 grundläggande storlekar för olika kombinationer
 • Professionellt bekväm programvara
 • Val av önskad värmeväxlare, fäkt, värmare/kylare
 • REVIT modelller

Effektiva energibesparingar

Högeffektiva värmeväxlare

 • Icke-frysande kondenserande och hygroskopiska värmeväxlare
 • Motströmsvärmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad

Supereffektiva fläktmotorer

 • Ultra Premium IE5 klass PM fläktmotorer
 • Super Premium IE4 klass EC fläktmotorer

C5 energisparfunktioner

 • Schemabaserad ventilation
 • Ventilation med variabelt luftflöde
 • Luftkvalitetskontroll

Produktvalsprogrammet

Professionellt och bekvämt val av enhet med Eurovent-certifierad programvara. Rapporten innehåller alla uppgifter enligt kraven för Eurovent, RLT och Ecodesign.

KOMFOVENT HUB – digitala ritnings-bibliotek för REVIT-användare

Digitala ritningar av VERSO Standard- enheter kan importeras till REVIT med hjälp av KOMFOVENT HUB-biblioteket eller genom att ladda ner ritningen från KOMFOVENTs webbsida.

Avancerad styrning

C5-styrenheten konstruerades speciellt för att styra luftbehandlingsaggregat så att de ger maximal energibesparing. C5 uppfyller användarens alla behov och ger tillgång till användbara funktioner och smarta algoritmer som sänker driftskostnaderna avsevärt. Med C5 är det möjligt att styra luftbehandlingsaggregatet via kontrollpanel, dator, surfplatta eller mobiltelefon. Styrenheten ger också BMS-anslutbarhet via ModBus- och Bacnet-protokoll.

Unik mångsidighet

 • Platsbesparing – enheterna har liten storlek
 • Optimal kanalanslutning – systemet får bättre aerodynamiska egenskaper
 • Lägre energiförbrukning och driftskostnader
 • Möjlighet att ändra enhetens kanalanslutning på plats
 • Underlättar utformning och installation
 • Värmare och kylare – i ett

”3+1” – frostskydd för värmeväxlare

 • Avsevärt förbättrad effektivitet över årstiderna för motströmsvärmeväxlare
 • Minskad värmeeffekt
 • Mindre fluktuationer i tilluftstemperatur