Verso CF med motströms- värmeväxlare

Fördelar med Verso CF-enheter

Alla enheter är monterade och testade på fabriken, därför är installation och idrifttagning väsentligt förenklat. Integrerad intelligent automatisering kräver minsta användarinmatning. Enheter kan övervakas och styras på distans via Internet.

Enheterna kan styras inte bara med kontrollpane- len, utan även via en webbläsare på din dator eller mobila enheter. "Komfovent" applikationen är speciellt utvecklad för bekvämare kontroll.

Intelligenta styrsystem övervakar kondensering och isbildning och styr by-pass-spjället för att värmeväxlaren ska vara så effektiv som möjligt.

Alla KOMFOVENT-aggregat har fullt implementerat Modbus- och BACnet-protokoll, vilket möjliggör sömlös integration med alla önskade bygghante- ringssystem.

Enheternas hölje är gjord av galvaniserat stål med en pulverlackerad fnish. Fläktmotorerna är skyd- dade mot fukt och damm.

Tillufts- och avgasluftfödena är separerade, vilket gör det möjligt att utnyttja värme från den extraherade luften.

Storlekar
Utbud