Verso R med roterande värmeväxlare

Fördelar med Verso R-enheter

Under normala driftsförhållanden bildas inte kondens vid värmeväxling i roterande värmeväxlare, eftersom det mesta av fukten återförs till lokalerna. Överskottsfuktighet avlägsnas på utsidan. Luften i lokalerna är mindre torr och luftfuktighetsbalansen bibehålls. Eftersom kondens inte bildas, behövs inte dränering - det förenklar montering av enheten.

Under normala driftsförhållanden fryser inte roterande värmeväxlare: även vid utomhustemperaturer under -20° C behövs ingen extra uppvärmning av utomhusluften vilket resulterar i efektiv värmeenergi, även i närvaro av hård frost.

Alla enheter är monterade och testade på fabriken, därför är installation och idrifttagning väsentligt förenklat. Integrerad intelligent automatisering kräver minsta användarinmatning. Enheter kan övervakas och styras på distans via Internet.

Detaljerad information om alla enheter går att hitta i VERSO produktvalsprogram där du snabbt kan välja den enhet som passar dina behov. Länken för att ladda ner programvara finns i avsnittet ”programvara” på vår webbplats.

Beroende på dina installationsplaner kan du välja den lämpligaste modellen: horisontell, vertikal eller platt för undertak. Ett brett utbud av värmeväxlare: kondenserande, entalpiska eller sorptionsrotorer; standard eller höjd verkningsgrad.

Alla KOMFOVENT-aggregat har fullt implementerat Modbus- och BACnet-protokoll, vilket möjliggör sömlös integration med alla önskade bygghante- ringssystem.

Storlekar
Utbud