Att välja enhet

Behaglig och hälsosam miljö säkerställs bara genom att ditt hem tillförs tillräckligt med frisk luft.
Luftflödesintensiteten definieras av luftvolymen och luftutbytet. Luftvolymen är lokalens volym. Vi rekommenderar att all luft i bostadsutrymmena växlas åtminstone en gång i timmen.
Observera att denna uppskattning bara är en indikation. Rådgör med en specialist när du utformar systemet innan du köper en enhet.

med roterande värmeväxlare
i
med motströmsvärmeväxlare
i
med roterande värmeväxlare och integrerad värmepump
i
under tak
topp
sida