Nyskapande produkter med värmepumpen

Behagligt mikroklimat året runt!

  • Komfortvärme
  • Frisk luft
  • Komfortkylning
  • Ren luft
  • Fuktighetskontroll

Effektiv energibesparing

Genom att införa en sådan här komplex teknisk lösning får inte enheten bara fler användningsområden. Det säkerställer också hög effektivitet tack vare två energiåtervinningssteg (med hjälp av roterande värmeväxlare och värmepump).

Fördelar med RHP-enheter

Hur fungerar den här enheten vid uppvärmning och kylning?

Avancerad styrning

Användaren kan övervaka processerna i ventilationsaggregaten, ställa in parametrar och välja bland de önskade funktionerna, inte bara på manöverpanelen utan också från den mobila enheten eller genom att ansluta till webbservern.

Alla driftparametrar går enkelt att justera

Detaljerad mappning av parametrar