RHP:s driftsprinciper

Värmeåtervinning i två steg:

• Stage 1 – entalpisk roterande värmeväxlare

• Stage 2 – reversibel värmepump

Uppvärmningsläge på vintern

Den roterande värmeväxlaren värmer inte bara upp tilluften med hjälp av energin från frånluften. Den regenererar också en del av luftfuktigheten och fuktar den friska tillförda luften. Värmepumpen fungerar på vintern som det andra steget i värmeåtervinningen och värmer upp luften till den önskade temperaturen.

Kylläge på sommaren

Roterande värmeväxlare sparar kyla och eliminerar överskottsfuktighet. På sommaren fungerar RHP som luftkonditionering – kyler den tillförda luften till önskad temperatur.

Optimal prestanda

Om vi vill att lokalen ska ha en behaglig miljö, krävs styrning av ett stort antal parametrar: temperatur, fuktighet, renhet och koldioxidhalt. Det här uppnås normalt med hjälp av flera oberoende system – för uppvärmning, luftkonditionering, ventilation, luftfuktning och luftrening. En sådan lösning har en del nackdelar: stor grundinvestering, komplicerad och dyr drift, hög felsannolikhet och inkorrekta inställningar. KOMFOVENT RHP-aggregat utför alla funktioner för mikroklimat inomhus – ”5in1”! Den ventilerar rummen, tar in ren och frisk luft från utsidan och värmer eller kyler den efter behov. Regleringen av luftfuktigheten eliminerar överskottsfuktighet på sommaren eller fuktar luften på vintern när den är för torr. Processerna styrs av intelligent automation vilket gör enheten extremt billig i drift och kräver minimal tillsyn.

Hälsosamt mikroklimat

När du använder RHP i kylläge, i stället för den normala luftkonditioneringen, bör du vara uppmärksam på väderförhållandena. RHP passar bäst i tempererat klimat. RHP upprätthåller en behaglig miljö (luften torkas inte, används inte flera gånger, cirkuleras inte, utan den tillförs utifrån och filtreras ytterligare). Effektiva luftfilter avlägsnar damm, små partiklar och mikroorganismer från tilluften så att det alltid är frisk och ren luft i hemmet. Tack vare RHP-systemets speciella funktion sänks luftfuktigheten på sommaren och hålls uppe på vintern. Det ger högsta möjliga komfort och en hälsosam miljö. Samtidigt hålls driftskostnaderna nere.

“Plug & Play”

RHP är en enhet med flera funktioner som tar lite plats. Den är enkel att installera, använda, hantera och underhålla jämfört med separata (inte sammankopplade) värme-, kyl- och ventilationssystem. Enheten är helt klar att använda – ”Plug & Play”. Alla komponenter installeras, anpassas och testas i fabrik.

Smart automation

Tack vare inbyggd automation är RHP extremt energieffektiv. Detta uppnås genom intelligenta styralgoritmer, många styr- och övervakningsmöjligheter (enheterna kan övervakas online och hanteras av en dator eller mobiltelefon).