Fördelar med RHP-enheter

Alla enheter är monterade och testade på fabriken, därför är installation och idrifttagning väsentligt förenklat. Integrerad intelligent automatisering kräver minsta användarinmatning. Enheter kan övervakas och styras på distans via Internet.

Endast perfekt balanserade fäktar med unik geometri används i RHP-enheter. Alla enhets- komponenter är anpassade aerodynamiskt. Höljen isolerade med mineralull och användningen av speciella kompositmaterial garanterar tyst drift av dessa enheter.

Behagligt mikroklimat året runt: frisk och sval luft på sommaren, effektivt uppvärmd luft på vintern, reglering av luftfuktighet.

Enheternas hölje är gjord av galvaniserat stål med en pulverlackerad finish. Fläktmotorerna är skyd- dade mot fukt och damm.

Hög effektivitet tack vare två energiåtervinningssteg: steg 1 – entalpisk roterande värmeväxlare, steg 2 – reversibel värmepump. Enheten ger ventilation i rummen, tar in ren och frisk luft från utsidan och värmer eller kyler den efter behov. Processerna styrs av intelligent automation vilket gör enheten extremt billig i drift och kräver minimal tillsyn.

Storlekar