Intelligent automatiskt styrsystem C5 för RHP-enheter

Det är viktigt att kunna få tillgång till arbetsparametrar. Därför visar C5 de viktigaste parametrarna, t.ex.:

• Luftföde (m3/h, m3/s, l/s)
• Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad (%)
• Värmeväxlarens återvinningsefekt (kW)
• Energibesparing (%)
• Energiförbrukningsmätare (kWh)
• Värmeväxlarens energibesparing (kWh)
• Fläktarnas energiförbrukning (kWh)
• Fläktarnas SFP-faktor
• Filtrens igensättning (%)

Flera olika driftlägen finns tillgängliga med styrenhet C5

• 5 driftlägen: Comfort1, Comfort2, Economy1, Economy2 och Special. Användaren kan separat ställa in tillufts- och frånluftsvolymer samt tilluftstemperatur för varje driftläge.
• Temperaturreglertyper: Tilluft/Frånluft/Rum. Användaren kan välja vilken temperatur reglering ska ske efter.
• Flödesreglertyper: Konstant luftvolym (CAV), variabel luftvolym (VAV), direkt volymreglering (DCV).
• Veckour med upp till 20 händelser. Användaren kan tilldela varje händelse en eller fera veckodagar och ettdera av fem driftlägen.
• Helgdagsschema används för att växla driftläge eller stänga av aggregatet vissa datum. Upp till 10 händelser kan programmeras.

Utökade reglerfunktioner

• Styrning av upp till 30 enheter i ett nätverk från samma manöverpanel.
• Möjlighet att ansluta styrsystemet till internet och styra det från en vanlig webbläsare utan tillbehör.
• Möjlighet att styra luftbehandlingsaggregat från smarta telefoner med Android eller iOS.
• Möjlighet att styra aggregatet inte bara från manöverpanel eller dator, utan också från andra externa enheter (brytare, kopplingsur etc.) och system (till exempel BMS-system).

Anslutbarhet och protokoll

• Modbus RTU via RS-485
• Modbus TCP via Ethernet
• BACnet/IP via Ethernet

Styralternativ

Kontrollpanel C5.1

• Modern design
• Extremt tunn – endast 12,5 mm
• LED-pekskärm i färg
• Smart styrning
• Integrerad termometer och fuktmätare
• Anpassad skärmsläckare: upp till 3 parametrar kan visas när enheten befnner sig i viloläge
• Det går att montera manöverpanelen på tre olika sätt

KOMFOVENT-appen

• Intuitiv styrning
• Visning av luftbehandlingsaggregatets parametrar
• Styrning och justering av ventilation
• Övervakning av energibesparing

Integrerad webbserver

Fjärrstyrning