Service

Tjänsten Komfovent Remote Desktop

Våra kunder kan använda en fjärrstyrnings- och supporttjänst – Komfovent Remote Desktop. Den här funktionen gör att vårt serviceteam kan fjärransluta till servicenheten utomlands och hjälpa till att lösa problemet.

 

Korta svarstider garanteras

Vi garanterar en svarstid på 24 timmar på en kunds förfrågan eller på det problem som uppstått vid start av enheten eller vid underhåll av den. Kontakta service: service@komfovent.com.

Reservdelar

För att säkerställa snabba leveranser har vi ett lager med många olika reservdelar. För mer information och beställning av reservdelar, kontakta spareparts@komfovent.com.

 

Garanti och eftermarknad

Alla luftbehandlingsaggregat som tillverkas av KOMFOVENT har 2 års garanti. Standardgarantiperioden kan förlängas upp till 3 år (ytterligare villkor gäller). För mer information och villkor om utökad garanti, kontakta KOMFOVENT:s försäljningsrepresentant i ditt land. När garantiperioden är slut kommer kostnader som uppkommer under besök på plats av vårt eftermarknadsteam att faktureras kunden.